Fabryka Sztuk

Zespół

Dyrektor
Alicja Gajewska – dyrektor@fabrykasztuk.tczew.pl

Kadry/Sekretariat tel. 58 530 44 81
Barbara Abdułchalimow – fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

Dział muzealnictwa tel. 58 530 44 85
Józef Ziółkowski – główny specjalista ds. muzealnictwa – j.ziolkowski@fabrykasztuk.tczew.pl
Emilia Kalinowska – e.kalinowska@fabrykasztuk.tczew.pl
Natalia Kuśmierczuk – n.kusmierczuk@fabrykasztuk.tczew.pl
Dariusz Wałaszewski – d.walaszewski@fabrykasztuk.tczew.pl

Dział wystawienniczo-edukacyjny tel. 58 530 44 88
Kamila Gillmeister – główny specjalista ds. wystawienniczych i warsztatów artystycznych – wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl
Radosław Wiecki – r.wiecki@fabrykasztuk.tczew.pl
Aleksandra Ujazdowska – a.ujazdowska@fabrykasztuk.tczew.pl
Andrzej Wieczorkowski

Przewodnik turystyczny
Zdzisław Bergiel – z.bergiel@fabrykasztuk.tczew.pl

Multimedia tel. tel. 58 530 44 86
Adam Gołębiewski – admin@fabrykasztuk.tczew.pl

Organizacja imprez, promocja tel. 58 530 44 86, tel. kom. 607 471 550
promocja@fabrykasztuk.tczew.pl
Małgorzata Kruk – m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl
Beata Górska – b.gorska@fabrykasztuk.tczew.pl

Angelika Jagielska – a.jagielska@fabrykasztuk.tczew.pl

Księgowość tel. 58 530 44 83
Anna Rogosińska – główna księgowa – a.rogosinska@fabrykasztuk.tczew.pl
Joanna Szupiluk tel. 58 530 44 81 w. 489

Dział techniczny tel. 58 530 44 84
Dawid Fandrejewski – kierownik ds. administracyjno-technicznych – kierownik@fabrykasztuk.tczew.pl
Anna Wójcikiewicz
Marzena Jakubczak
Celina Modrzyńska
Dorota Trochowska
Jerzy Cyganowski
Jan Szweda